TUPAKOINNIN LOPETTAMISEN TUKENA KÄYTETTÄVÄT LÄÄKKEET