Kyselylomake apteekin asiakkaille itsehoidon uniapnea- ja narskuttelukiskoista

Tämä kyselytutkimus on osa hammaslääketieteen opiskelijan Milla Heiskasen syventävää opinnäytetyötä. Kyselytutkimuksen tarkoituksena on selvittää apteekissa itsehoidossa myytävien uniapnea- ja narskuttelukiskojen mahdollisia terveydellisiä hyötyjä ja haittoja kiskoja käyttävillä täysi-ikäisillä asiakkailla. Tutkimuksessa kartoitetaan minkälaisiin oireisiin ja minkä tahon suosittelemana kiskoa tullaan ostamaan apteekista. Syventävän opinnäytetyön vastuuohjaajina toimivat Itä-Suomen Yliopiston hammaslääketieteen laitoksen kliiniset opettajat Tiina Ikävalko ja Outi Huhtela.

Kyselytutkimus suoritetaan anonyymilla kyselytutkimuslomakkeella.


Jos vastasit kysymykseen 7 Kyllä, vastaa seuraaviin kysymyksiin. Jos vastasit kysymykseen 7 En, siirry kysymykseen 12