Rogaine

Rogaine on päänahkaan levitettävä liuosmuotoinen itsehoitolääke hiustenlähdön ja perinnöllisen kaljuuntumisen hoitoon.

Rogaine 50 mg/ml liuos iholle


Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään?

Rogaine sekä ehkäisee hiustenlähtöä että edistää uusien hiusten kasvua henkilöillä, joilla esiintyy perinnöllistä hiustenlähtöä (alopecia androgenica). Rogainen tarkkaa vaikutusmekanismia ei tunneta. Rogainea käytetään perinnöllisen hiustenlähdön (alopecia androgenica, androgeeninen hiustenlähtö) hoitoon vähintään 18-vuotiailla miehillä ja naisilla.

Miehet

Rogaine on tarkoitettu lähinnä sellaisen päälaen alueen hoitoon, jolta hiukset ovat harventuneet tai lähteneet alla olevan kuvasarjan osoittamalla tavalla. Paras hoitotulos saavutetaan todennäköisesti juuri tällaisissa tapauksissa. Rogaine voi myös pysäyttää hiustenlähdön tai hidastaa sitä miehillä, joilla esiintyy alkavaa hiustenlähtöä tai hiusten harvenemista.

Rogaine-hoidolla saavutetaan todennäköisesti parempia tuloksia nuoremmilla miehillä, joilla hiuksia on lähtenyt vasta lyhyehkön aikaa tai joilla hiustenlähtöalue ei ole kovin laaja. Rogaine-hoidosta eivät todennäköisesti hyödy miehet, joiden hiukset ovat lähteneet kokonaan tai suurimmaksi osaksi. Havaintojen mukaan hiustenlähtö pysähtyy neljällä henkilöllä viidestä. Rogaine saa aikaan jonkinasteista uusien hiusten kasvua keskimäärin kuudella miehellä kymmenestä.

Naiset

Rogaine on tarkoitettu lähinnä sellaisen päälaen alueen hoitoon, jolta hiukset ovat harventuneet alla olevan kuvasarjan osoittamalla tavalla. Paras hoitotulos saavutetaan todennäköisesti juuri tällaisissa tapauksissa. Havaintojen mukaan hiustenlähtö pysähtyy neljällä henkilöllä viidestä. Rogaine saa aikaan jonkinasteista uusien hiusten kasvua keskimäärin kuudella naisella kymmenestä. Hoitovaste on aina yksilöllinen sekä miehillä että naisilla.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä?

Älä käytä Rogaine-liuosta

Jos olet allerginen minoksidiilille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Rogaine-liuosta.

Lopeta Rogaine-liuoksen käyttö ja ota yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee

 • alentunutta verenpainetta
 • rintakipua
 • sydämen tiheälyöntisyyttä
 • huimausta tai pyörrytystä
 • äkillistä, selittämätöntä painonnousua
 • käsien ja jalkojen turvotusta
 • jatkuvaa hiuspohjan punoitusta tai ärsytystä
 • muita uusia odottamattomia oireita.

Varo, ettei Rogaine-liuosta joudu vahingossa silmiin, limakalvoille tai rikkoutuneelle iholle: liuos sisältää alkoholia, joka voi aiheuttaa kirvelyä ja/tai ärsytystä. Jos näin kuitenkin käy, huuhtele alue perusteellisesti viileällä juoksevalla vedellä. Jos liuosta joutuu vahingossa muille vartalon aluille kuin hiuspohjaan, huuhtele alue perusteellisesti runsaalla vedellä välttääksesi ei-toivottua karvan kasvua. 

Rogaine on tulenarkaa, joten älä käsittele sitä tupakoinnin aikana tai avotulen lähellä.

Vältä Rogaine-sumutteen hengittämistä.

Rogaine-liuoksen nieleminen on vaarallista.

Huomaa, että hiusten väri ja/tai laatu voivat joskus muuttua Rogaine-liuoksen käytön yhteydessä.

Älä sekoita Rogaine-liuosta muiden iholla käytettävien valmisteiden kanssa.

Hiusten peseminen Rogaine-käsittelyn jälkeen heikentää hoidon tehoa. Pese hiukset siis ennen käsittelyä.

Hoidon kesto ja vaikutuksen alkaminen

Hiukset kasvavat hitaasti, joten vie oman aikansa, ennen kuin Rogaine-hoidon vaikutukset alkavat näkyä. Hiustenlähtö pysähtyy noin kolmen hoitokuukauden jälkeen. Uusia hiuksia kasvaa kahden hoitokuukauden jälkeen.

Parhaan mahdollisen hoitotuloksen saavuttaminen edellyttää Rogaine-liuoksen jatkuvaa ohjeenmukaista käyttöä ja saattaa viedä naisilla jopa 8 ja miehillä 12 kuukautta.

Uudet hiukset ovat ensin pehmeitä ja untuvaisia, mutta voivat sitten muuttua omien normaalien hiustesi kaltaisiksi. Jos lopetat valmisteen käytön, uudet hiukset saattavat irrota 3 - 4 kuukaudessa ja hiustenlähtö saattaa jatkua entiseen tapaan.

Rogaine ei ole tarkoitettu seuraavien tilojen hoitoon:

 • äkillinen hiustenlähtö, jota esiintyy mm. raskauden ja kilpirauhassairauksien yhteydessä
 • hiuspohjan tulehduksen yhteydessä esiintyvä hiustenlähtö
 • täydellinen kaljuus
 • koko kehon täydellinen karvattomuus
 • sairauden tai lääkityksen aiheuttama hiustenlähtö
 • pälvikaljuus.

Älä käytä Rogaine-liuosta, jos hiuspohja on tulehtunut, infektoitunut, ärtynyt tai aristava, esimerkiksi vaikean auringonpolttaman tai ihotulehduksen takia.

Muut lääkevalmisteet ja Rogaine

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Paikallisesti, eli suoraan kohdealueelle, annosteltavan minoksidiilin imeytymistä säätelee ihon marraskesi. Sen imeytyminen voi lisääntyä, jos käytät samanaikaisesti muita paikallisia lääkkeitä, jotka vaikuttavat ihon marraskeden läpäisevyyteen (esim. tretinoiinia ja antraliinia pään alueen psoriaasin hoitoon, kortikosteroideja hiuspohjan ihottumaan). Jos käytät tällaisia lääkkeitä, keskustele Rogaine-hoidosta ensin lääkärin kanssa.

Rogaine-liuosta ei saa käyttää yhdessä muiden hiuspohjaan annosteltavien lääkkeiden kanssa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Rogainea ei tulisi käyttää raskauden tai imetyksen aikana.

Verenkiertoon imeytynyt minoksidiili erittyy äidinmaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Rogaine saattaa aiheuttaa huimausta ja alhaista verenpainetta. Älä aja autoa tai käytä koneita, jos huomaat näitä haittavaikutuksia.

Rogaine-liuos sisältää propyleeniglykolia ja alkoholia (etanolia)

Tämä lääkevalmiste sisältää 520 mg propyleeniglykolia per millilitra, ja se saattaa aiheuttaa ihoärsytystä.

Tämä lääkevalmiste sisältää 230 mg alkoholia (etanolia) per millilitra, joka vastaa 23 % w/v. Saattaa aiheuttaa polttelua vahingoittuneilla ihoalueilla.

Rogaine on helposti syttyvää, mikä on huomioitava käytettäessä esimerkiksi hiustenkuivaajaa.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annostus

Rogaine-liuosta saa käyttää vain normaaliin ja terveeseen hiuspohjaan. Sitä ei saa käyttää tulehtuneelle, infektoituneelle, ärtyneelle tai kipeälle hiuspohjalle. Annostele liuos täysin kuivaan hiuspohjaan.

Levitä hoidettavalle alueelle 1 ml liuosta kahdesti vuorokaudessa (aamulla ja illalla) annostelijan avulla. Hiero liuos sormenpäillä kevyesti hiuspohjaan. Suositeltu enimmäisannos vuorokautta kohti on 2 ml Rogaine liuosta.

Liuos annostellaan hiuspohjaan erityisen annostelijan avulla. Rogaine-pakkaus sisältää kaksi erilaista annostelijaa. Valitse itsellesi parhaiten sopiva annostelija jäljempänä olevan Annostelijoiden käyttöohjeet perusteella. Pese kädet huolellisesti jokaisen käsittelyn jälkeen.

Käytä liuosta enintään kaksi kertaa vuorokaudessa. Annostelun tihentäminen ei nopeuta hiusten kasvua vaan voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Jatkuva käyttö on tarpeellista, jotta hiusten kasvu lisääntyy ja pysyy, tai hiustenlähtö alkaa uudelleen.

Annostelijoiden käyttöohjeet

A. Pumppusumutin

Sopii Rogaine-liuoksen annosteluun laajoille hiustenlähtöalueille.

 1. Avaa lapsiturvallinen korkki painamalla sitä alaspäin ja kiertämällä samanaikaisesti vastapäivään.
 2. Kierrä pumppusumutin tiukasti kiinni pulloon.
 3. Poista pumppusumuttimen pieni läpinäkyvä korkki ja suuntaa pumppusumutin keskelle hoidettavaa aluetta, ja paina pumppusumutinta kerran. Levitä Rogaine-liuos sormenpäillä hoidettavalle alueelle.
 4. Paina pumppusumutinta vielä 5 kertaa annostellaksesi hiuspohjaan yhteensä 1 ml liuosta (koko annokseen tarvitaan siis 6 painallusta).
 5. Vältä sumutteen hengittämistä.
 6. Pane pieni läpinäkyvä korkki takaisin paikoilleen pumppusumuttimeen käytön jälkeen. Pumppusumutin on irrotettava pullosta sekä pullon korkki on laitettava takaisin paikoilleen, jotta pakkaus on lapsiturvallinen.
 7. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.

B. Pidennetty sumutinkärki

Sopii Rogaine-liuoksen annosteluun pienille hiustenlähtöalueille tai hiusten alle.

 1. Avaa lapsiturvallinen korkki painamalla sitä alaspäin ja kiertämällä samanaikaisesti vastapäivään
 2. Ota ensin pumppusumutin. Kierrä se tiukasti kiinni pulloon. Poista pumppusumuttimen pieni läpinäkyvä korkki. Vedä nuolella varustettu painonuppi pois ja säilytä se mahdollista myöhempää käyttöä varten.
 3. Ota pidennetty sumutinkärki ja paina se tiukasti kiinni pumppusumuttimeen. Poista sumutinkärjen suojus.
 4. Suuntaa sumutinkärki keskelle hoidettavaa aluetta, ja paina annostelijaa kerran. Levitä Rogaine-liuos sormenpäillä hoidettavalle alueelle.
 5. Paina annostelijaa vielä 5 kertaa annostellaksesi hiuspohjaan yhteensä 1 ml liuosta (koko annokseen tarvitaan siis 6 painallusta).
 6. Vältä sumutteen hengittämistä.
 7. Pane pidennetyn sumutinkärjen suojus takaisin paikoilleen käsittelyn jälkeen. Pumppusumutin on irrotettava pullosta sekä pullon korkki on laitettava takaisin paikoilleen, jotta pakkaus on lapsiturvallinen.
 8. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.

Jos unohdat käyttää Rogainea

Jos unohdat toisen päivittäisen käsittelyn, älä huolestu, vaan jatka hoitoa normaalisti. Rogainen

liiallinen käyttö saattaa aiheuttaa alhaista verenpainetta, nopeaa sydämensykettä ja uneliaisuutta tai

väsymystä.

Jos käytät enemmän Rogaine-liuosta kuin sinun pitäisi

Rogaine-liuoksen nieleminen suun kautta on vaarallista ja aiheuttaa todennäköisesti sydän- ja verisuonivaikutuksia, joihin voi liittyä äkillinen lisääntynyt sydämen lyöntitiheys, verenpaineen lasku, nesteen kertymisestä johtuva painonnousu sekä uneliaisuus. Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Lähde: Fimea/PIL Linkki pakkausselosteeseen>>


Näytä yhdellä sivulla
Lajitteluperuste:

Lääke ROGAINE 50 mg/ml liuos iholle

39,55 €
1 l = 659,17 €
Lähetämme apteekista 1-3 arkipäivässä