Virtsankarkailu

Virtsankarkailu eli inkontinenssi on yleinen mutta vaiettu ja ikäviä tunteita aiheuttava ongelma. Virtsankarkailua voidaan hoitaa ja helpottaa esimerkiksi lantionpohjan lihasten harjoittelulla. Verkkoapteekista voit myös hankkia huomaamattomat inkontinenssisuojat ja hoitotuotteet helpottamaan elämää virtsankarkailun kanssa. Joskus virtsankarkailu voi johtua esimerkiksi emättimen limakalvojen kuivumisesta vaihdevuosien yhteydessä. Siihen saattavat auttaa paikallisesti käytettävät estrogeenivalmisteet, joita voi hankkia myös ilman reseptiä. Oikeiden tuotteiden avulla voit elää täysipainoista elämää myös virtsankarkailun kanssa. Lisätietoa virtsankarkailusta löydät täältä >>

Mitä virtsankarkailu on?

Virtsankarkailu eli virtsainkontinenssi on vaaraton, mutta elämänlaatua heikentävä oire, jolla tarkoitetaan virtsan tahatonta karkaamista. Oire voi olla hyvin kiusallinen ja vaikuttaa muun muassa mielialaan, sosiaaliseen elämään ja liikuntamuotojen valintaan. Virtsankarkailua voi esiintyä vain satunnaisesti tai se voi kehittyä jatkuvammaksi, elämää invalidisoivaksi vaivaksi.  20–60-vuotiaista naisista virtsankarkailusta kärsii noin viidennes ja iäkkäistä jopa yli puolet. Miehillä virtsankarkailu on harvinaisempaa, mutta sen esiintyvyys lisääntyy iän myötä.

Virtsankarkailu jaotellaan oireiden mukaan neljään eri luokkaan: ponnistusinkontinenssi, pakkoinkontinenssi, sekamuotoinen inkontinenssi ja ylivuotoinkontinenssi.

Ponnistusinkontinenssilla tarkoitetaan pienien virtsamäärien karkaamista ponnistuksen tai fyysisen rasituksen yhteydessä ilman edeltää virtsaamisen tarpeen tunnetta. Tyypillisiä tilanteita ovat aivastaminen, yskiminen, nauraminen, hyppiminen ja juokseminen.

Pakkoinkontinenssissa rakkolihas alkaa supistella, vaikka rakossa ei olisikaan vielä paljoa virtsaa. Oireena on äkillinen virtsaamisen tarve, jolloin yleensä osa tai kaikki rakossa olevasta virtsasta karkaa.

Sekamuotoisella inkontinenssilla tarkoitetaan ponnistus- ja pakkoinkontinenssin yhdistelmää ja oireita on molemmista inkontinenssityypeistä.

Ylivuotoinkontinenssista puhutaan, kun virtsaa kertyy jonkin tyhjenemishäiriön seurauksena rakkoon ja virtsaa ikään kuin ”vuotaa yli”.

Mistä virtsankarkailu johtuu?

Virtsankarkailua voivat selittää elämäntapoihin, ikään ja sairauksiin liittyvät tekijät.  Elämäntapoihin liittyvistä seikoista virtsankarkailuun vaikuttavat fyysinen kunto, painonhallinta, ravitsemus, nesteiden nauttiminen ja tupakointi. Lantionpohjan lihasten kunto on oleellisin ja helposti parannettavissa oleva fyysinen tekijä virtsankarkailun hallinnassa, sillä nämä lihakset tukevat virtsaputkea. Ikääntymisen luonnollisestikin heikentämät lihakset ja sidekudokset, raskauden tai ylipainon vuoksi lisääntynyt vatsaontelon paine ja synnytyksen heikentämät lantionpohjan lihakset voivat aiheuttaa tai pahentaa virtsankarkailua.

Vähäkuituisesta ruokavaliosta, vähäisestä liikunnasta ja riittämättömästä nesteiden nauttimisesta voi olla seurauksena virtsankarkailuakin aiheuttavaa ummetusta. Tupakan sisältämät virtsarakkoa ärsyttävät aineet ja tupakoinnista johtuva krooninen yskä aiheuttavat ja vaikeuttavat virtsankarkailuoireita.

Pakkoinkontinenssi johtuu tahattomasta virtsarakon supistelusta, jota voivat aiheuttaa sairaudet, lääkitykset, gynekologisten tai virtsateiden leikkauksien jälkitilat, virtsatieinfektiot tai limakalvojen huono kunto. Pakkoinkontinenssia aiheuttavia sairauksia ovat esimerkiksi MS-tauti, muistisairaudet, keuhkosairaudet, diabetes, Parkinsonin tauti tai aivoverenkiertohäiriöt.  Oire voi olla myös niin sanotusti itse opittu, jos rakko on totutettu tiheään virtsaamiseen.

Monet lääkkeet vaikuttavat vitsarakon hallintaan ja voivat aiheuttaa inkontinenssia. Tyypillisiä lääkkeitä ovat virtsaneritystä lisäävät nesteenpoistolääkkeet, tietyt psyyken- ja muistilääkkeet, keskushermostovaikutteiset kipulääkkeet sekä rauhoittavat ja unilääkkeet.

Nuorilla ja keski-ikäisillä miehillä virtsankarkailu on harvinaista. Iän myötä eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu on yleisin miesten pakkoinkontinenssin oireita selittävä tekijä. Myös ylivuotoinkontinenssia voi esiintyä, kun suurentunut eturauhanen vaikeuttaa virtsan tuloa ja rakko ei tyhjene kunnolla.

Miten virtsankarkailua hoidetaan?

Tilapäistä ja satunnaista virtsankarkailua ei välttämättä tarvitse hoitaa. Jos tilapäisen virtsankarkailuun liittyy tihentynyttä virtsaamistarvetta ja kirvelyä virtsatessa, kyseessä voi olla infektio, joka vaatii antibioottikuurin lääkärin määräyksellä.

Lantionpohjan lihasten harjoittelu sopii kaiken ikäisille ja kaikissa virtsankarkailun muodoissa. Harjoitteilla pyritään parantamaan lihasten ja virtsaputken toimintaa ja hallintaa.  Lihasharjoitteita on helppo toteuttaa vaikkapa kävellessä, istuessa ja päivittäisten toimintojen yhteydessä. Ohjeita löytyy internetistä tai apua voi pyytää esimerkiksi apteekista, terveydenhuollosta tai fysioterapeutilta.

Pakkoinkontinenssin hoidossa käytetää virtsan pidätyskyvyn harjoittelemista eli niin sanottua ”rakkokoulua”. Tällä tarkoitetaan virtsaamisen viivyttämistä ja wc-käyntien välin asteittaista pidentämistä.

Virtsankarkailua pahentavasta ylipainosta ja tupakoinnista kannattaa pyrkiä eroon. Veden juomista ei tarvitse erityisesti rajoittaa ja noin 1,5–2 litran päivittäiset määrät ovat sopivia. Jos ummetus on ongelma, niin kuitupitoiseen ruokavalioon ja liikuntaan kannattaa kiinnittää huomiota.

Vaihdevuosi-ikäisillä ja vaihdevuosien jälkeen intiimialueen limakalvojen hyvä kunto ehkäisee niin virtsankarkailua kuin virtsatieinfektioitakin. Apteekista on saatavilla ilman reseptiä turvallisia estrogeenivalmisteita sekä lääkkeettömiä kosteuttavia tuotteita limakalvojen hoitoon ja vahvistamiseen.

Tilannetta voidaan helpottaa myös sopivilla virtsankarkailuun tarkoitetuilla suojilla, joita voi ostaa apteekeista tai päivittäistavarakaupoista. Apteekista saat asiantuntevaa neuvontaa oikean tuotteen valinnassa. Jos virtsankarkailu on pysyvää ja runsasta, kannattaa tiedustella mahdollisuudesta saada inkontinenssisuojia kunnan hoitotarvikejakelusta.

Vaikeaa virtsakarkailua voidaan hoitaa myös lääkkeillä ja leikkaushoidoilla. Näistä päättää aina lääkäri.

Voiko virtsankarkailua ennaltaehkäistä?

Virtsankarkailun ennaltaehkäisyssä auttavat hyvät ja terveelliset elämäntavat ja yleisen toimintakyvyn säilyttäminen. Lantionpohjan lihasten kuntoon kannattaa kiinnittää huomiota jo nuorena, mutta erityisesti synnytysten jälkeen ja ikääntyessä. Hyviä lantionpohjan lihaksia aktiovoivia liikuntalajeja ovat esimerkiksi tanssi, kävely, jooga ja pyöräily. Liikunta auttaa myös virtsankarkailua pahentavan ummetuksen hoidossa ja painon hallinnassa. Tupakoinnin välttäminen edesauttaa terveyttä monella osa-alueella ja ennaltaehkäisee myös virtsankarkailua.

Miten valitsen virtsankarkailusuojan?

Virtsankarkailusuojassa valinnassa tärkeintä on oikea imukyky, koko ja istuvuus. Suojan tulisi istua napakasti nivusalueella, eikä se saisi hangata. Kokeilemalla selviää, mikä on paras vaihtoehto juuri omiin tarpeisiin ja elämäntyyliin.

Miten usein virtsankarkailusuoja pitäisi vaihtaa?

Suojan vaihtoväli on hyvin yksilöllinen ja riippuu hyvin paljon inkontinenssiongelman laajuudesta ja omista mieltymyksistä. Suoja pitää vaihtaa kuitenkin viimeistään ennen kuin sen imukyky ylittyy. Yleisesti ottaen suositellaan virtsankarkailusuojan vaihtamista 3–5 kertaa vuorokaudessa, mutta oman mukavuuden vuoksi sen voi toki vaihtaa useamminkin aina kun siltä tuntuu. Mikäli intiimialueen iho on ärtynyt, suojan vaihtoväliä  kannatta tihentää.

Miten ennaltaehkäisen ja hoidan virtsankarkailun aiheuttamia iho-ongelmia?

Virtsa voi helposti ärsyttää herkkää intiimialueen ihoa. Iho-ongelmia voi ennaltaehkäistä vaihtamalla suojaa riittävän usein ja huolehtimalla ihon puhtaudesta. Iho kannattaa puhdistaa suojan vaihdon yhteydessä esimerkiksi Tenan hellävaraisilla puhdistuspyyhkeillä tai pesuvoiteella ja kuivata huolellisesti pyyhkeellä.

Mikäli iho kuitenkin ärtyy, puhdistaminen ja hoitaminen on entistä tärkeämmässä roolissa. Puhdistetulle ja kuivatulle iholle kannattaa levittää suojavoidetta useita kertoja päivässä. Suojavoiteeksi käy esimerkiksi ihoöljy, Linola suojaava balsami tai Tena sinkki- tai suojavoide.

Milloin virtsankarkailun takia pitäisi hakeutua lääkäriin?

Jatkuvan ja elämää häiritsevän virtsankarkailun vuoksi kannattaa aina hakeutua lääkärin vastaanotolle. Lääkäriin on hakeuduttava myös, jos epäillään virtsatieinfektiota. Vastaanotolla lääkäri selvittää virtsankarkailun tyypin, ongelman asteen ja karkailua aiheuttavat tekijät sekä arvioi mahdollisen lääkehoidon, jatkotutkimusten ja muiden mahdollisten toimenpiteiden tarpeen.

Millaisia valmisteita virtsankarkailun hoitoon on saatavilla?

Apteekista on saatavilla laaja valikoima erilaisia Tena -inkontinenssisuojia sekä naisille että miehille. Valikoima kattaa suojat ohuista pikkuhousunsuojista suurempaa imukykyä omaaviin inkohousuihin. Nykyaikaiset suojat ovat ohuita ja huomaamattomia. Suojat on suunniteltu niin, että ne imevät virtsan tehokkaasti sisempiin kerroksiin, jolloin ei aiheudu ohivuotoja eikä hajuhaittoja.

Ohuet virtsankarkailuun suunnitellut pikkuhousunsuojat on tarkoitettu naisille lievään virtsankarkailuun, lähinnä ponnistusinkontinenssin aiheuttamaan tiputteluun. Varsinaisista inkontinenssisuojista ja suojaavista alushousuista löytyy vaihtoehtoja usealla koolla ja imukyvyllä niin naisille kuin miehillekin. Miesten mallit on muotoiltu erityisesti miehen anatomiaa ajatellen ja kuositkin ovat miehekkäämmän näköisiä. Housumallisista inkontinenssisuojista oikea koko mitataan mittaamalla lantion ympärys leveimmältä kohdalta.

Valikoimista löydät myös hellävaraiset intiimialueen puhdistustuotteet, pesuvoiteet, pesukintaat ja -pyyhkeet sekä intiimialueen ihon suojaamiseen ja hoitamiseen soveltuvat voiteet ja ihoöljyt. Verkkoapteekin kautta on kätevä tilata myös kuulat lantionpohjan lihasten harjoitteluun.

Lähteet

Terveysportti 2022

Terveyskylä 

Tena.fi 


Näytä yhdellä sivulla
Lajitteluperuste:

Tena Discreet Extra Plus inkontinenssisuoja

10,55
= 0,66 €
Lähetämme 1-3 arkipäivän kuluessa

Tena Discreet Ultra Pad Normal inkontinenssisuoja 16 kpl *

7,40
1 kpl = 0,46 €
Lähetämme 1-3 arkipäivän kuluessa

TENA PROSKIN ZINC CREAM sinkkivoide 100 ml **

10,70
1 l = 107,00 €
Lähetämme 1-3 arkipäivän kuluessa

HAAVAVEX haavasuihke 125 ml *

26,10
1 l = 208,80 €
Lähetämme 1-3 arkipäivän kuluessa

HARMONY imukykyinen suojavaippa/-alusta 55 x 60 cm 160kpl *

160,00
Lähetämme 1-3 arkipäivän kuluessa

Tena Discreet Mini Magic 34 kpl *

6,70
1 kpl = 0,20 €
Lähetämme 1-3 arkipäivän kuluessa

TENA DISCREET ULTRA MINI pikkuhousunsuoja 28 kpl

6,90
1 kpl = 0,35 €
Lähetämme 1-3 arkipäivän kuluessa

Tena Discreet Ultra Pad Mini inkontinenssisuoja 20 kpl *

6,55
1 kpl = 0,33 €
Lähetämme 1-3 arkipäivän kuluessa

RFSU VAGINAL TRAINER SET geishakuulat 3 kpl

37,90
1 kpl = 12,63 €
Lähetämme 1-3 arkipäivän kuluessa

TENA BED SECURE ZONE PLUS 60X90 CM 30 kpl

26,70
Lähetämme 1-3 arkipäivän kuluessa

TENA PROSKIN BARRIER CREAM suojavoide 150 ml

8,25
1 l = 55,00 €
Lähetämme 1-3 arkipäivän kuluessa

TENA DISCREET EXTRA inkontinenssisuoja 10 kpl

5,55
1 kpl = 0,56 €
Lähetämme 1-3 arkipäivän kuluessa

TENA DISCREET MAXI inkontinenssisuoja 12 kpl

9,90
1 kpl = 0,83 €
Lähetämme 1-3 arkipäivän kuluessa

TENA DISCREET NORMAL 12 kpl *

6,45
1 kpl = 0,54 €
Lähetämme 1-3 arkipäivän kuluessa

Tena Fix Cotton Special puuvillahousut *

14,75
Lähetämme 1-3 arkipäivän kuluessa

TENA MEN ACTIVE FIT miesten inkontinenssisuoja tiputteluun 14 kpl

6,95
1 kpl = 0,50 €
Lähetämme 1-3 arkipäivän kuluessa

TENA LADY SUPER inkontinenssisuoja 15 kpl

9,35
1 kpl = 0,62 €
Lähetämme 1-3 arkipäivän kuluessa

TENA MEN Level 1 miesten inkontinenssisuoja 12 kpl

6,55
1 kpl = 0,55 €
Lähetämme 1-3 arkipäivän kuluessa

TENA MEN Level 2 miesten inkontinenssisuoja 10 kpl

6,85
1 kpl = 0,69 €
Lähetämme 1-3 arkipäivän kuluessa

TENA MEN Level 3 miesten inkontinenssisuoja 16 kpl

12,90
1 kpl = 0,81 €
Lähetämme 1-3 arkipäivän kuluessa

TENA MEN PREMIUM FIT virtsankarkailuun

24,40
1 kpl = 2,03 €
Lähetämme 1-3 arkipäivän kuluessa

TENA DISCREET MAXI NIGHT inkontinenssisuoja 6 kpl

4,90
1 kpl = 0,82 €
Lähetämme 1-3 arkipäivän kuluessa

Tena Silhouette Normal Low Waist musta *

23,70
= 2,37 €
Lähetämme 1-3 arkipäivän kuluessa

TENA SILHOUETTE PLUS High Waist musta *

15,70
= 1,74 €
Lähetämme 1-3 arkipäivän kuluessa

TENA PROSKIN WET WIPES kosteat pyyhkeet 48 kpl

10,90
1 kpl = 0,23 €
Lähetämme 1-3 arkipäivän kuluessa

TENA WET WIPES MUOVITON kostea pyyhe 30x20 cm 48 kpl *

13,80
1 kpl = 0,29 €
Lähetämme 2-5 arkipäivän kuluessa