Influenssatesti ja koronatesti

Influenssatesti kotikäyttöön ja koronatesti kotikäyttöön ovat antigeenitestejä, joita käytetään akuutin koronainfektion tai influenssan toteamiseen. Antigeenillä tarkoitetaan esimerkiksi virusten pintarakenteessa olevia osia, joiden avulla elimistö tunnistaa kohteen vieraaksi tunkeutujaksi. Antigeeni saa aikaan elimistössä immuunivasteen: elimistö muodostaa vasta-aineita, jotka tarttuvat viruksen antigeeniin ja immuunipuolustussolut saavat signaalin alkaa tuhota elimistöön tunkeutunutta taudinaiheuttajaa.  

Koronatestillä mitataan SARS CoV-2 -viruksen antigeenejä ja influenssatestillä influenssa A ja B antigeenejä nenäeritteestä tai syljestä. Influenssavirukset A ja B ovat yleisimpiä influenssaepidemioiden aiheuttajia, joista influessa A aiheuttaa voimakkaammat oireet. Testit ovat helppokäyttöisiä ja tulos on luettavissa nopeasti. Testipakkaukset sisältävät ohjeet ja tarvikkeet testaamista ja käytettyjen testien hävittämistä varten. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen testin aloittamista.

Lisätietoa koronatestistä ja influenssatestistä löydät täältä >>

Millaisia koronatestejä ja influenssatestejä on olemassa?

Koronaa ja influenssaa voidaan testata terveydenhuollossa antigeenitestien lisäksi PCR-testeillä ja vasta-ainetesteillä. PCR tulee englanninkielisistä sanoista polymerase chain reaction. PCR-testi on kaikkein luotettavin testi akuutin koronainfektion tai influenssa toteamiseen, mutta testaaminen kuormittaa merkittävästi terveydenhuoltoa. PCR-testi otetaan nenän tai nielun limakalvolta. Vasta-ainetesti otetaan verestä. Vasta-aineita muodostuu vasta viiveellä henkilön sairastettua taudin, joten vasta-ainetesti ei sovellu akuutin infektion toteamiseen. 

Ovatko kotikäyttöön tarkoitetut koronatestit ja influenssatestit luotettavia?

Antigeenitestit tunnistavat koronan ja influenssan hyvin luotettavasti, mutta mikään testi ei ole 100 % varma, ei edes terveydenhuollossa tehty PCR-testi. PCR-testit ovat kuitenkin herkkyydeltään parempia kuin antigeenitestit. Antigeenitestit ovat luotettavimpia oireisilla potilailla, kun testi tehdään viimeistään 5 vuorokauden kuluttua oireiden alkamisesta. Antigeenitestejä voidaan kuitenkin käyttää myös oireettomilla henkilöillä esimerkiksi tilanteissa, jolloin on altistuttu koronavirukselle tai influenssalle. 

Mitä etua antigeenitestistä on?

Kotona tehty antigeenitesti on nopea ja edullinen, eikä kuormita terveydenhuoltoa. Tulos antigeenitestistä saadaan testistä riippuen yleensä 10–30 minuutin kuluessa. Kotitesteistä on merkittävää hyötyä epidemian hallinnassa, sillä omaehtoisella kotitestillä voidaan saada kiinni jo lieväoireinenkin korona- tai influenssainfektio. Hyvällä hygienialla ja kontakteja välttämällä voidaan estää infektion leviäminen muihin ja etenkin vakavan taudin riskiryhmässä oleviin. Kotitestit soveltuvat varsinkin perusterveille, kun taudin oireet eivät aiheuta tarvetta hakeutua terveydenhuoltoon. On kuitenkin huomioitava, että viruksen elimistöönsä saanut henkilö voi olla tartuttava jo muutamia päiviä ennen oireiden ilmaantumista. Tämän vuoksi onkin tärkeää välttää kontakteja mahdollisuuksien mukaan, mikäli tietää altistuneensa virukselle. 

Milloin koronatesti ja influenssatesti kannattaa tehdä?

Tämänhetkisen suosituksen mukaan kotitestejä suositellaan, mikäli henkilöllä on koronavirukseen sopivia oireita tai henkilö on altistunut koronavirukselle. Altistuneille testausta suositellaan suoritettavaksi vähintään kahdesti kolmen päivän välein. Jos testitulos on negatiivinen ja sinulla on koronaan sopivia oireita, tulisi kontakteja välttää tässäkin tapauksessa viiden vuorokauden ajan oireiden alusta. Influenssan kohdalla virallisia suosituksia kotitestaamisesta ei ole määritelty.

Milloin pitäisi hakeutua testiin terveydenhuoltoon?

Terveydenhuollossa tehtävää koronatestiä suositellaan, jos kuulut vakavan koronataudin riskiryhmään, oireesi ovat vakavat, työskentelet terveydenhuollossa asiakas- ja potilastyössä, olet raskaana tai terveydenhuollon ammattilainen on suositellut testiä. Influenssan testaamisesta terveydenhuollossa ei ole annettu virallisia suosituksia.

Mitä teen, jos kotona tehty koronatesti tai influenssatesti on positiivinen?

Positiiviseen koronatestitulokseen tai influenssatestitulokseen on suhtauduttava samalla vakavuudella kuin terveydenhuollossa tehdyssä testissä. Kontakteja vältetään omaehtoisesti ja sairastetaan kotona, elleivät taudin vaikeat oireet vaadi hakeutumista terveydenhuoltoon. 

Mahdollisia kontakteja sairastumista edeltävältä muutamalta päivältä on myös hyvä informoida altistumisesta, sillä niin korona kuin influenssakin voivat tarttua jo pari päivää ennen oireiden alkua. Tartuttavuus on suurimmillaan 1–4 päivää oireiden alkamisen jälkeen. 

Lähteet

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Sosiaali- ja terveysministeriöi