ACE estäjä

ACE estäjä on reseptilääke, joka on tarkoitettu kohonneen verenpaineen hoitoon sekä sydämen vajaatoiminnan hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. ACE estäjällä voidaan myös parantaa ennustetta sydänsairauksissa, esimerkiksi akuutin sydäninfarktin jälkeen. ACE-estäjät luokitellaan reniini-angiotensiinijärjestelmään vaikuttaviksi lääkeaineiksi.

ACE-estäjät laajentavat verisuonia ja alentavat näin verenpainetta. ACE-estäjän tunnistaa vaikuttavasta aineesta, joka loppuu ”priili”-päätteeseen. Suomen markkinoilla on neljää eri ACE-estäjää, jotka ovat enalapriili, lisinopriili, perindopriili ja ramipriili.

 Lisätietoa ACE estäjästä löydät täältä >>

Mihin ACE-estäjiä käytetään?

ACE-estäjien tavallisia käyttöaiheita ovat kohonneen verenpaineen hoito sekä sydämen vajaatoiminnan hoito ja ennaltaehkäisy. ACE-estäjillä voidaan myös parantaa ennustetta sydänsairauksissa, esimerkiksi akuutin sydäninfarktin jälkeen. ACE-estäjä lisinopriilia on käytetty myös migreenin estohoitoon, mutta hyödyistä ei ole vielä juurikaan tutkimustietoa.

Miten ACE-estäjät vaikuttavat?

ACE tulee englanninkielisistä sanoista angiotensin converting enzyme eli angiotensiinikonvertaasientsyymi. ACE-estäjät luokitellaan reniini-angiotensiinijärjestelmään vaikuttaviksi lääkeaineiksi. Reniini on munuaisten tuottama entsyymi, jonka vaikutuksesta muodostuu angiotensiini I:stä. Angiotensiini I puolestaan muuttuu verisuonia supistavaksi angiotensiini II:ksi ACE:n eli angiotensiinikonvertaasientsyymin vaikutuksesta. Verisuonien supistuessa verenpaine kohoaa. ACE-estäjät siis hillitsevät ACE:n toimintaa, jolloin angiotensiini II:sta ei muodostu ja verisuonet laajenevat. Verisuonten laajentuessa verenpaine laskee ja sydämen työmäärä helpottuu.

Toinen ACE-estäjien vaikutusmekanismi on estää verisuonia laajentavaa bradykiniiniä hajoamasta. Tämän vaikutusmekanismin takia bradykiniinin kertyminen keuhkoputkiin voi aiheuttaa ACE-estäjille tyypillistä haittavaikutusta, kuivaa yskää.

Mikä ACE-estäjien annostus on?

Lääkäri määrittelee ACE-estäjän annostuksen yksilöllisesti. Lääkehoito aloitetaan pienellä annoksella ja annosta suurennetaan, kunnes haluttu vaikutus on saavutettu. Kohonneen verenpaineen hoidossa paras vaikutus saadaan yleensä kahden tai kolmen eri lääkeaineryhmän lääkkeellä, joita käytetään kutakin pienellä annoksella. Pelkästään yhden lääkkeen annoksen suurentaminen ei yleensä ole riittävää.

Milloin ACE-estäjiä ei saa käyttää?

ACE-estäjät ovat yleensä hyvin siedettyjä lääkkeitä ja niiden käytölle on vain vähän vasta-aiheita. ACE-estäjiä ei saa käyttää raskauden ja imetyksen aikana sikiöhaittojen vuoksi. Muita vasta-aiheita ovat taipumus angioedeemaan eli kohtaukselliseen kudosturvotukseen etenkin kasvojen alueella tai aiemmin ACE-estäjien käytön yhteydessä esiintynyt angioedeema.

ACE-estäjät vaikuttavat veren suola-arvoihin, natriumiin ja kaliumiin, joten näitä suola-arvoja on seurattava säännöllisesti ACE-estäjälääkityksen aikana. ACE-estäjät vähentävät kaliumin poistumista elimistöstä ja tämä voi johtaa veren kaliumpitoisuuden nousuun. Liian suuri veren kaliumpitoisuus altistaa sydämen toimintahäiriölle ja lihasten heikkoudelle. Muita kaliumia säästäviä lääkkeitä, kuten tiettyjä nesteenpoistolääkkeitä (spironolaktoni), ei pidä käyttää ACE-estäjien kanssa yhtä aikaa. Myös tulehduskipulääkkeet voivat yhdessä ACE-estäjän kanssa vaikuttaa kaliumarvoihin ja lisäksi heikentää munuaisten toimintaa. Tulehduskipulääkkeiden ja ACE-estäjien yhteiskäyttöä suositellaan vältettävän munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla, elimistön kuivumistiloissa ja iäkkäillä.

Mitkä ovat ACE-estäjien haittavaikutukset?

ACE-estäjien tavallisin haittavaikutus on kuiva yskä, jota esiintyy 10–20 % lääkkeen käyttäjistä. Yskä alkaa yleensä 1 viikon – 6 kuukauden kuluessa lääkkeen aloittamisesta. Jos yskä on häiritsevää, kannattaa lääkärin kanssa keskustella ACE-estäjän vaihtamisesta johonkin toiseen lääkeaineryhmään, kuten saman tyyppisesti vaikuttavaan ATR-salpaajaan. Yskä loppuu yleensä parin viikon kuluessa ACE-estäjän lopettamisen jälkeen.

Muita yleisiä haittavaikutuksia ovat unen ja makuaistin häiriöt, huimaus ja hengenahdistus. ACE-estäjät voivat myös aiheuttaa suun kuivumista ja ruuansulatuskanavan oireita. Liian voimakas verenpaineen lasku voi oireilla huimauksena.

Voiko ACE-estäjiä käyttää raskauden ja imetyksen aikana?

ACE-estäjiä ei saa käyttää raskauden aikana, sillä ne voivat lisätä sikiön epämuodostumariskiä etenkin alkuraskauden aikana. Alkuraskauden jälkeen ACE-estäjät haittaavat sikiön kehitystä ja voivat aiheuttaa vakavia munuaisten, keuhkojen sekä kallon kehityshäiriöitä. Myös lapsiveden määrä voi vähentyä merkittävästi ACE-estäjien käytön seurauksena. ACE-estäjä tulisikin vaihtaa johonkin muuhun verenpainelääkkeeseen jo raskautta suunniteltaessa tai viimeistään, kun raskaus todetaan.

Imetyksen aikana ACE-estäjistä ei todennäköisesti ole haittaa. Keskustele kuitenkin aina lääkärin kanssa kaikesta lääkehoidon tarpeesta myös imetyksen aikana.

Saako ACE-estäjistä Kela-korvauksen?

ACE-estäjistä saa Kelan peruskorvauksen, joka on 40 % lääkkeen hinnasta. Kroonisen verenpainetaudin ja sydämen vajaatoiminnan hoidossa korvausluokka on 65 % (alempi erityiskorvaus) lääkärin lausunnolla ja Kelan myöntämällä sairausnumerolla.

 

Lähteet

Duodecim lääketietokanta

Terveysportti: Raskaus ja imetys -tietokanta

Ruskoaho Heikki: ACE:n estäjät. Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia 2019

Käypä hoito suositus 2020: Kohonnut verenpaine

Käypä hoito suositus 2015: Migreeni

Sydänliitto: https://sydan.fi/fakta/acen-estajat/


Näytä yhdellä sivulla
Lajitteluperuste:
1 - 36 / 67 tuloksesta
1 - 36 / 67 tuloksesta