ATR salpaaja

ATR salpaaja eli angiotensiinireseptorin salpaaja on verenpainelääke. ATR salpaajat vaikuttavat verisuonia laajentavasti, jolloin verenpaine alenee. ATR-salpaajan tunnistaa vaikuttavasta aineesta, joka loppuu ”sartaani”-päätteeseen. Suomen markkinoilla on tällä hetkellä kuutta eri ATR-salpaajaa, jotka ovat kandesartaani, losartaani, olmesartaani, telmisartaani, valsartaani ja eprosartaani. Ensimmäisenä Suomen markkinoille tuli losartaani vuonna 1995.

ATR-salpaajia on markkinoilla myös yhdistelmätabletteina, joissa ATR-salpaajan kanssa samaan tablettiin on yhdistetty jonkin muun verenpainelääkeryhmän lääkettä, kuten diureettia eli nesteenpoistolääkettä tai kalsiumsalpaajaa. ATR-salpaajat ovat hyvin siedettyjä verenpainelääkkeitä, jotka sopivat useimmille verenpainepotilaille. Lisätietoa ATR salpaajasta löydät täältä >>

Mihin ATR-salpaajia käytetään?

ATR-salpaajia käytetään kohonneen verenpaineen hoitoon sekä sydämen vajaatoiminnan hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Verenpaineen hoito on aina hyödyllistä, sillä pitkään jatkuessaan korkea verenpaine aiheuttaa vaurioita elimistössä, kuten munuaisissa, silmänpohjissa, aivoissa ja sydämessä. ATR-salpaajat ovat hyödyllisiä myös diabetekseen ja munuaistaudin yhteydessä esiintyvässä verenpainetaudissa, sillä ATR-salpaajat hidastavat diabetekseenkin liittyvien munuaisvaurioiden etenemistä.

ATR-salpaajia käytetään myös migreenin estohoidossa. Etenkin kandesartaanin hyödyt migreenin estossa on tutkimustiedoin osoitettu.  

Miten ATR-salpaajat vaikuttavat?

ATR tulee englanninkielisistä sanoista angiotensin receptor eli angiotensiinireseptori. Reseptoreiksi kutsutaan solujen pinnalla olevia molekyylejä, eräänlaisia viestiasemia, joiden kautta erilaiset välittäjäaineet (kuten hermoston välittäjäaineet, hormonit ja lääkeaineet) välittävät tietoa ja vaikuttavat näin elimistön toimintaan.

ATR-salpaajat luokitellaan lääkeaineiksi, jotka vaikuttavat elimistön reniini-angiotensiinijärjestelmään. Munuaiset tuottavat entsyymiä nimeltään reniini, jonka vaikutuksesta muodostuu ensin angiotensiini I:stä ja välivaiheiden kautta angiotensiini II:sta. Angiotensiini II on hormoni, jolla on voimakas verisuonia supistava vaikutus. Verisuonien supistuessa verenpaine kohoaa.

ATR-salpaajat estävät angiotensiini II-hormonin kiinnittymistä solukalvoon, jolloin angiotensiini II ei pääse aiheuttamaan verisuonia supistavaa vaikutusta. Tämän seurauksena verisuonet laajenevat, verenpaine laskee ja sydämen työmäärä vähenee.  ATR-salpaajat ovat sukua verenpainelääke ACE-estäjille, mutta ACE-estäjien tapaan ATR-salpaajat eivät aiheuta haittavaikutuksena kuivaa yskää.

Mikä ATR-salpaajien annostus on?

Lääkäri määrää ATR-salpaajan annostuksen kullekin potilaalle yksilöllisesti. Lääkitys aloitetaan yleensä pienellä annoksella ja annosta nostetaan, kunnes sopiva verenpainetaso on saavutettu. ATR-salpaajien vaikutukset ovat hyvin yksilöllisiä. Joskus jo ensimmäinen lääkeannos laskee verenpainetta, mutta hyvän verenpainetason saavuttaminen vie yleensä useita viikkoja aikaa. Kohonneen verenpaineen hoidossa tarvitaan useimmiten useamman eri verenpainelääkeryhmän käyttöä yhtä aikaa. Yleisesti ottaen kaksi tai kolme lääkeainetta pienellä annoksella on tehokkaampi kuin yksi lääkeaine isolla annoksella.

Milloin ATR-salpaajia ei saa käyttää?

ATR-salpaajien käytölle on vain vähän vasta-aiheita. ATR-salpaajia ei saa käyttää, mikäli potilas on raskaana tai hänellä on maksan vaikea vajaatoiminta.

ATR-salpaajilla on yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. Tulehduskipulääkkeitä on käytettävä varoen yhdessä ATR-salpaajien kanssa, sillä tulehduskipulääkkeet voivat vähentää ATR-salpaajien vaikutusta ja lisätä munuaishaittoja. Munuaishaittojen ilmeneminen on riski etenkin iäkkäille sekä munuaisten vajaatoiminnasta tai elimistön kuivumisesta kärsiville.

ATR-salpaajat voivat vaikuttaa veren kaliumarvoihin. Liian suuret kaliumpitoisuudet ovat riski sydämen toimintahäiriöille. ATR-salpaajien kanssa varoen ja aina lääkärin tarkassa seurannassa käytettäviä lääkkeitä ovat kaliumia säästävät nesteenpoistolääkkeet (kuten spironolaktoni) ja kaliumlisät. Myöskään kaliumia sisältävän suolan käyttöä ei suositella.

Mitkä ovat ATR-salpaajien haittavaikutukset?

ATR-salpaajat ovat yleensä hyvin siedettyjä ja niillä on vain vähän haittavaikutuksia. ATR-salpaajat eivät esimerkiksi aiheuta kuivaa yskää, kuten hieman samaan tapaan vaikuttava ACE-estäjien verenpainelääkeryhmä tekee. ACE-estäjä onkin siis mahdollista vaihtaa ATR-salpaajaa, mikäli kuiva yskä häiritsee lääkkeen käyttäjää.

Joskus ATR-salpaajat voivat aiheuttaa hoidon alkuvaiheessa verenpaineen liiallista laskua, joka ilmenee huimauksena. Myös voimattomuuden tunne ja väsymys ovat ATR-salpaajien yleinen haittavaikutus.

Voiko ATR-salpaajia käyttää raskauden ja imetyksen aikana?

ATR-salpaajia ei saa käyttää raskauden aikana ja lääkitys olisi vaihdettava johonkin muuhun jo raskautta suunniteltaessa. ATR-salpaajat voivat aiheuttaa sikiölle vakavia munuaisten, keuhkojen ja luuston kehityshäiriöitä sekä epämuodostumia. Lääkitys voi vaikuttaa myös lapsiveden määrään vähentävästi.

Imetyksen aikaisesta ATR-salpaajien käytöstä on vain vähän tutkimustietoa, joten niiden käyttöä ei suositella myöskään imettäessä.

Saako ATR-salpaajista kelakorvauksen?

ATR-salpaajat ovat peruskorvattavia (40 % lääkkeen hinnasta). Alemman erityiskorvauksen eli 65 % lääkkeen hinnasta saa verenpainetaudin ja sydämen vajaatoiminnan hoidossa. Erityiskorvattavuus edellyttää lääkärin lausuntoa ja Kelan myöntämää sairausnumeroa.

 

Lähteet

Duodecim lääketietokanta

Terveysportti: Raskaus ja imetys -tietokanta

Ruskoaho Heikki: Angiotensiinireseptorien salpaajat. Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia 2019

Käypä hoito suositus 2020: Kohonnut verenpaine

Käypä hoito suositus 2015: Migreeni

Sydänliitto: https://sydan.fi/fakta/atrn-salpaajat/


Näytä yhdellä sivulla
Lajitteluperuste:
1 - 36 / 121 tuloksesta
1 - 36 / 121 tuloksesta