Muistihäiriöt - farmaseuttimme itsehoito-ohjeet


Muistihäiriöt - farmaseuttimme itsehoito-ohjeet

Ilmoita saatavuudesta

Normaaliin ikääntymiseen liittyvät muistin muutokset

Usein toistuvat unohtamiset aiheuttavat huolta monelle, mutta yleensä niiden syynä saattaa olla väsymys, kiire ja keskittymisongelmat. Yli 65-vuotiaista noin kolmasosa kokee muistin heikentyneen, mutta suurimmalla osalla ei kuitenkaan ole todettu etenevää muistisairautta. 

Normaaliin ikääntymiseen kuuluu vähäiset muutokset muistissa ja tiedonkäsittelyssä, eivätkä muutokset aiheuta merkittäviä ongelmia päivittäisissä toiminnoissa eivätkä sosiaalisessa kanssakäymisessä. Ikääntyessä oppimiskyky säilyy, vaikkakin se on hitaampaa. Mieleen painaminen ja palauttaminen vaatii enemmän aikaa ja muisti kuormittuu herkemmin.

Milloin kannattaa lähteä muistitutkimuksiin?

Hakeudu lääkärin vastaanotolle tutkimuksiin, jos ilmenee seuraavanlaisia oireita:

  • arkiaskareiden / töiden tekemisen hankaluudet
  • sanojen löytämisen vaikeus
  • eksyminen, ajantajun ongelmat ja sovittujen tapaamisten unohtelu
  • ongelmanratkaisu- ja päättelykyvyn heikentyminen
  • raha-asioiden hoito vaikeutunut
  • persoonan ja mielialan muutokset, aloitekyvyn heikentyminen
  • äheisen huoli muistamattomuudesta

Lisääntyneillä muistioireilla on aina jokin syy, joka kannattaa selvittää. Kuitenkin tärkeimpänä merkkinä on näkyvä muutos entiseen ja arkiselviytymisen ongelmat. Hoitoon hakeutumista ei kannata pitkittää, koska hoito on tehokkainta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa aloitettuna.

Lähde: Terveysportti 201

Henna Mäki-Kojola farmaseutti – sairaanhoitaja

 

Selaa myös nämä tuoteryhmät: Farmaseutti neuvoo, Ravitsemus, täydennysravintovalmisteet, FARMASEUTIN ITSEHOITONEUVOT